Rammen om det gode liv

Vision for "Rammen om det gode liv"

I Herning Kommune vil vi skabe rammerne for det gode liv. For Byrådet betyder det et sted, hvor man kan leve hele livet, være tryg, udvikle sig og forfølge sine ønsker for fremtiden. Det betyder, at der skal være et fornuftigt servicetilbud, spændende uddannelsesmuligheder, attraktive arbejdspladser og gode fritidstilbud. Et stærkt foreningsliv er en vigtig brik i rammen om det gode liv.

GODE BOMULIGHEDER I TRYGGE RAMMER

Boligen og dens omgivelser udgør for mange en ramme om livet. Derfor skal der være varierede og attraktive bomuligheder. Her spiller både landsbysamfund, centerbyerne og selve Herning en vigtig rolle.

Vi har alle sammen forskellige behov på forskellige tidspunkter af livet. Som børn har vi behov for trygge rammer i daginstitutionen, i skolen og derhjemme. Som unge har vi behov for oplevelser, uddannelser og billige boliger. Som voksen har vi brug for en større bolig og et godt job, der kan sikre fremtiden. Når vi bliver ældre har vi måske behov for hjælp til at klare hverdagens små udfordringer. Nogle har særlige behov i kraft af handicap eller andre udfordringer. I Herning Kommune skal vi kunne dække disse behov ved at tilbyde de rette rammer og muligheder.

NYE VEJE TIL BEDRE VELFÆRD

Tidlige, sociale investeringer kan være én af nøglerne til at skabe et godt liv for udsatte borgere og samtidig medføre en økonomisk gevinst for både kommune og samfund. Men der er behov for at nytænke både rammer og praksis for at investere i sociale formål.

I samarbejde med erhvervsliv og andre offentlige aktører vil Herning Kommune tage initiativ til at afprøve nye former for sociale investeringer.

ET SUNDT LIV

I dag er der fokus på at leve sundt, så vi kan leve længere. Et langt og sundt liv er også et godt liv. Der skal være fokus på sundhed og forebyggelse gennem sunde rammer for hverdagslivet blandt andet gennem bymiljø, infrastruktur, naturområder og fritidskulturen.

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN

Når vi taler om det gode liv, er det i høj grad vigtigt også at se fremad mod de udfordringer, der møder os. Klimaforandringer i hele verden ændrer forudsætningerne for vores hverdag - også i Herning kommune. Det betyder, at vi skal gentænke den måde vi lever, bor og arbejder på. Vi skal være på forkant med udviklingen og vi skal alle tage ansvaret på os. Vi vil arbejde for, at bæredygtighed bliver en naturlig del af den måde, vi tænker og handler på.