Kraftcenter

Vision for "Kraftcenter"

Byrådets vision er, at Herning skal være et kraftcenter i Region Midtjylland -  en vision, vi hver dag arbejder frem imod i dialog med borgere, erhvervsliv og andre interessenter. Vi vil være attraktive for bosætning, erhverv og uddannelse.

For at at være et kraftcenter skal vi også have gode trafikale forbindelser. Det vil vi fortsat arbejde på.

LOKOMOTIV FOR UDVIKLING

Vi er ikke færdige med at overraske! Herningegnen skal være et lokomotiv for hele områdets udvikling. Kreativitet og innovation, individualitet og mangfoldighed skal være drivkræfterne, der får lokomotivet til at rulle, og skaber en positiv effekt omkring sig.
Herning by skal spille en positiv rolle i hele kommunens udvikling. Herning skal være en dynamo, der tiltrækker virksomheder, arbejdspladser, indbyggere, uddannelser, studerende, events, turister og omtale. På den måde kan Herning give kraft til hele kommunens vækst.

STORE ERHVERVSPOTENTIALER

Herning-egnen har altid været kendt for det gode erhvervsliv. Det vil vi blive ved med. Vi vil være det bedste sted i Danmark at starte egen virksomhed. Med en synlig erhvervsservice i topklasse skal det opleves positivt og let at starte virksomhed. Vi vil alle virksomheder, men et af vores varemærker skal være produktion, herunder produktion, der anvender højteknologiske løsninger. Vi vil fremme et innovativt samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Med det nye hospital i Gødstrup vil vi arbejde på at tiltrække nye uddannelser og erhverv.

Herning Kommune vil arbejde for at gøre erhvervsturismen til en vigtig medspiller i visionen om at blive et kraftcenter.

Væksten skal gerne sprede sig ud over kommunegrænsen, og derfor vil Herning Kommune have fokus på at indgå i samarbejder med eksterne aktører - nationale såvel som internationale. Dette vil understøtte et erhvervsliv, der i højere og højere grad agerer i en globaliseret verden, og beskæftiger en international arbejdsstyrke. På den måde kan vi som kraftcenter få positiv indflydelse regionalt, nationalt og internationalt.

EN FOLKESKOLE I TOPKLASSE

Folkeskolen er grundlaget for al uddannelse. Et højt niveau i folkeskolen skal understøtte et højt niveau på de øvrige uddannelsesinstitutioner. Så derfor sigter vi mod en folkeskole i topklasse. Vi vil skabe de bedste rammer for undervisningen for at understøtte nytænkning og kreativitet.

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN

Udviklingen inden for erhvervslivet skaber et øget behov for mere viden og højere uddannelsesniveau i befolkningen. For at støtte erhvervslivet i fremtiden, og have fokus på udvikling og innovation, er det vigtigt at starte allerede med uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Herning vil være en unik uddannelsesby, der tiltrækker og fastholder unge fra ind- og udland. Der skal satses på unikke uddannelser, der understøtter erhvervslivet og det offentliges behov, fx inden for sygehusvæsnet, events og oplevelser. Ved hjælp af attraktive ungdomsboliger, studiejobs og fritidstilbud skal Herning være et naturligt sted at tage sin uddannelse. For at fastholde de unge efter endt uddannelse, skal vi kunne tilbyde gode jobmuligheder i tilknytning til det lokale erhvervsliv. Det tætte samarbejde mellem uddannelse og erhverv er noget helt unikt for Herning Kommune, og det vil vi fortsat arbejde med og udbygge.

Uddannelse stopper ikke i en ung alder. I en globaliseret verden er det vigtigt hele tiden at have den nyeste viden og de bedste redskaber. Flere og flere jobs flyttes til udlandet, og det ændrer behovet for arbejdskraftens uddannelsesniveau. Herning Kommune vil sikre, at der findes tilbud om efteruddannelse, så alle kan indgå som en del af arbejdsmarkedet.

SATSNING PÅ OPLEVELSER OG EVENTS

Vi vil fortsat arbejde for at store idrætsbegivenheder og kulturelle events kan opleves i Herning. Både på nationalt og internationalt plan. Med kulturelle og sportslige begivenheder og et kommende oplevelsescenter, TimeWorld, vil vi promovere Herning og vise, at vi kan rumme både store og små oplevelser.