Hel kommune i vækst

Vision for "Hel kommune i vækst"

Herning Kommune rummer næsten alle størrelser af bysamfund. Fra de helt små landsbyer, over et større antal mellemstore bysamfund til den store bys pulserende liv.

Byrådets vision er, at hver by har sin veldefinerede rolle at spille. Der skal ikke være nogen yderområder, og alle byer skal føle sig som en del af Herning Kommune. Tilsammen skal de mange byer danne et anderledes og attraktivt bynetværk, hvor stort set alle ønsker til boliger, erhvervsarealer, arbejdspladser, service og naturoplevelser er inden for kort rækkevidde.

HELE KOMMUNENS DRIVKRAFT

Bynetværket har Herning som det centrale kraftcenter. Det sker ud fra devisen, at hvad der er godt for Herning er også godt for de øvrige byer i kommunen. Forstæderne integreres i Herning by samtidig med, at hver enkelt bydel har sit eget liv.

IDENTITETSSTÆRKE CENTERBYER

De mellemstore byer skal have hver deres egen identitet som base for det gode liv. De skal udvikle deres særpræg og kvaliteter, så der bliver inspirerende og forskelligartede muligheder for bosætning og erhvervsudvikling. Sammen med Herning servicerer centerbyerne de mindre byer og landdistrikterne.

LANDDISTRIKTERNE EN VIGTIG RESSOURCE

Landdistrikterne og de mange mindre byer er vigtige ressourcer. Her er det især natur, der er med til at give kommunen identitet. Det er både bosætningsområde, hjemsted for landbrug, skovbrug og en række mindre virksomheder samt udflugtsmål for både kommunens egne borgere og turister.

Derfor er både Herning Kommune og de mange, mindre bysamfund hver for sig og i fællesskab optaget af at sikre udvikling - og undgå afvikling - af landdistrikterne.

EN MERE SYNLIG NATUR

Naturen er vigtig for vores fritid, sundhed og trivsel. Naturen kan også have indflydelse på vores bosætning. Der er rigtig meget flot natur i Herning kommune, det er blot ikke kendt af alle. Det vil vi gøre noget ved. Vi vil synliggøre de mange muligheder for at opleve naturen - også den mere særegne.