Den levende by

Vision for "Den levende by"

Byrådets vision for Herning er en levende, attraktiv og dynamisk by. Levende bymiljøer er en vigtig tiltrækningskraft for mange. Det er vigtigt at tiltrække nye borgere såvel som at fastholde dem, vi har. Alle byer spiller en rolle i den sammenhæng, men Herning har hovedrollen. Herning skal fortsat være magneten i kommunen, der tiltrækker nye borgere gennem et spændende og dynamisk miljø. Herning skal være kendt som en by, der kan tilbyde handelsliv, kunst, kultur, idræt og oplevelser. Der skal være liv i byen i mange af døgnets timer, året rundt. For at få flere til at bosætte sig i bymidten vil vi arbejde med nye boformer for blandt andet børnefamilier.

I de mindre byer kan et aktivt foreningsliv og et stærkt socialt netværk være med til at skabe spændende bysamfund.

LIV OG INDHOLD

En by fuld af liv kræver, at folk bruger byen - at byen har indhold. Forskellige tilbud skal tiltrække forskellige grupper, så alle har et formål med at komme til byen og bruge den. Jo flere mennesker der bruger byen, jo mere attraktiv bliver den at bruge og færdes i.

Der skal sættes fokus på at skabe et rigt og mangfoldigt kulturliv, der hvor folk færdes, og i dialog med brugerne. Herning skal være hjemsted for et sprudlende handelsliv, hyggelige caféer, spændende     teaterforestillinger og pludseligt opståede events - i det hele taget masser af tilbud, oplevelser og overraskelser. Kultur- og idrætslivet skal spille en vigtig rolle i aktivering af byen. De store arrangementer skal bruge Herning og andre byer som ramme, for at skabe liv og oplevelser i byrummet.

RAMMER OM BYENS LIV

For at kunne skabe en levende by med spændende indhold og puls, skal der være gennemtænkte og velfungerende rammer. Der skal tilføres indbydende arkitektur, byinventar og kunst som understøtter byens liv gennem udtryk og brug, både til hverdag og til særlige arrangementer. Byen skal opleves indbydende også ved byens velkomst ved indfaldsvejene.

Naturen skal trækkes ind til byen, så grønne åndehuller danner rammen om afslapning og rekreation i det offentlige rum. Aktivitet og sundhed skal indtænkes i brugen af byen for at gøre det naturligt at være aktiv til hverdag. Der skal fokus på etablering af miljørigtige løsninger i byens rum.

Til sammen skabes nogle rammer, der giver mulighed for alsidig brug af byen. Fra det uformelle møde på gaden, et spontant spil fodbold eller en hurtig kop kaffe på caféen, til en eftermiddag i parken og en aftentur i byens lys.