Kernefortælling og vision

Gennem flere år har mantraet i Herning Kommune været ”Her er alle muligheder åbne”. Det er det stadig: I Herning tør vi ikke blot tænke store tanker - vi tør også føre dem ud i livet!

Vision JPEG

Kernefortælling

I Herning Kommune er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. Her er alle muligheder for at leve et godt liv og indfri sine drømme.

Vores stærke sammenhold giver nærhed i hverdagen og stor handlekraft til at gribe mulighederne og få ting til at ske. Derfor har vi attraktive rammer om hverdagslivet og erhvervslivet. Samtidig har vi et levende sports- og kulturliv, der giver genlyd. Det gør Herning Kommune til et godt sted at bo, arbejde, drive virksomhed og uddanne sig.

I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv med overskud i hverdagen. Vi har et stærkt sammenhold, et rigt foreningsliv og dejlig natur. Det gør Herning Kommune til et godt og trygt sted at bo med en hverdag fuld af liv og nærhed.

Vision

Visioner er vigtige fordi de udstikker en retning - et fælles mål at arbejde hen imod. Prioriteringen af hvor Herning Kommune skal bevæge sig hen er en kombination af tilvalg og fravalg.

Det betyder ikke, at emner, der ikke er direkte nævnt i visionen, vil blive nedprioriteret. Derimod er visionen et udtryk for særlige indsatsområder, der bør satses på, for at løfte kommunen som helhed.

Visionen for Herning Kommune skal afspejles i hverdagen. Det vil sige, at Herning Kommune som organisation skal arbejde aktivt hen imod visionen, økonomisk og administrativt. Men det betyder også, at den enkelte borger spiller en vigtig rolle i at opfylde visionen. Vi kan skabe rammerne - borgerne kan give dem mening!

En vision - FIRE dele

"Her er alle muligheder åbne" er fundamentet for forslaget til en samlet vision for Herning Kommune, der bygger på kommunens værdier og mentalitet. Visionen er delt i fire, og peger på de vigtigste indsatsområder for de kommende år. Figuren illustrerer hvordan sammenhængen mellem fundament og vision er tænkt.

Frem mod målet

Denne vision for fremtidens Herning Kommune skal vise vejen frem for de næste års udvikling. Det er byrådets overbevisning, at visionen kan være med til at skabe en stærk kommune, der i høj grad kan konkurrere med omgivelserne og skabe vækst og udvikling. Intentionen er, at Herning Kommune skal komme ud på den anden side med alle muligheder åbne.
Visionen for Herning Kommune skal afspejles i hverdagen. Det vil sige, at Herning Kommune som organisation skal arbejde aktivt hen imod visionen, økonomisk og administrativt. Men det betyder også, at den enkelte borger spiller en vigtig rolle i at opfylde visionen. Vi kan skabe rammerne - borgerne kan give dem mening!

EN VISION - FIRE DELE

"Her er alle muligheder åbne" er fundamentet for en samlet vision for Herning Kommune, der bygger på kommunens værdier og mentalitet.

Visionen er delt i fire, og peger på de vigtigste indsatsområder for de kommende år. Figuren illustrerer hvordan sammenhængen mellem fundament og     vision er tænkt.

På de følgende sider kan du læse om den vision, der skal skubbe udviklingen i den rigtige retning.