Turisme og events

Retningslinjer for turisme og events

Herning er i dag hjemsted for Skandinaviens største messecenter, som med over 50 års erfaring inden for oplevelsesøkonomi og erhvervsturisme tiltrækker omkring 1 mio. gæster om året.

Langt størstedelen af turismen i Herning Kommune er erhvervsturisme. Erhvervsturisme, herunder enkeltstående arrangementer, skaber ekstra liv og økonomisk vækst for områdets attraktioner og for erhvervsli-vet.  Der er et stort potentiale for at styrke erhvervsturismen inden for messer, møder og konferencer set i sammenhæng med lokale og regionale erhvervsmæssige styrkepositioner.

Herning er også kendt for at afholde store internationale events inden for sport og musik. Fokus er på at tiltrække events, som enten har stor brandmæssig gennemslagskraft og / eller mange overnattende gæster gerne over en længere periode. 

Herning-området er mindre kendt for ferieturisme. Vi har imidlertid en række seværdigheder og attraktioner, som har udviklingspotentiale. Et potentiale der kan arbejdes med.  

Der er fortsat behov for at sikre en større tilgængelighed til turistattraktioner og events.

Det er byrådets mål, at

 • styrke Herning Kommunes nationale og internationale position indenfor erhvervsturisme, tiltrække store, internationale sport- og kulturevents samt øge bevidstheden om Herning Kommune som et område for ferieturisme.

Dette overordnede mål vil byrådet søge at opfylde ved at sætte fokus på initiativer og aktiviteter inden for fem områder:

 • Erhvervsturisme
 • Events
 • Ferieturisme, herunder å-turisme langs Skjern Å og Karup Å
 • Attraktionsudvikling og oplevelsesøkonomi
 • Serviceydelser

Byrådet vil arbejde for, at

 • Udvikle og skabe nye (og gerne blivende) konferencer, messer og delmesser
 • Tiltrække og skabe flere møder og erhvervsrettede aktiviteter i forbindelse med mesterskaber, koncerter, kon-ferencer og messer, som vi allerede afholder.
 • Aktivt videreudvikle og tiltrække arrangementer inden for sport og kultur, som appellerer til nationale og internationale besøgende.
 • Fremme udvikling og etablering af attraktioner og andre turistprodukter af høj kvalitet og dermed øge interessen for ferieturisme.
 • Sætte øget fokus på naturen omkring Herning, herunder Skjern Å og Karup Å.
 • Udnytte samspillet mellem byen, erhvervslivet, naturen, kulturen samt sporten.
 • Aktivt markedsføre og skabe en bevidsthed blandt turister, borgere og erhvervslivet om, at Herning Kommune er et turistområde.