Sundhed

Retningslinjer for sundhed

Byrådet har i 2015 vedtaget en sundhedspolitik.

Det er Byrådets mål at

  • Alle borgere skal have mulighed for at leve et sundt liv.

Det vil Byrådets arbejde for ved at

  • Iværksætte en række projekter, der fokuserer på sundhed som middel til at leve et godt liv defineret af den enkelte borger.
  • Etablere en særlig Herning-model for et "Sundhedshus", der rummer ikke kun kommunale sundhedstilbud, men alle aspekter omkring borgernes liv.