Handicap og psykiatri

Retningslinjer for handicap og psykiatri

Herning Kommunes praksis tager sit afsæt i hjælp til selvhjælp og den rehabiliterende tænkning. Borgeren mødes med en aktiv, involverende, ansvarsgivende og kompetenceskabende tilgang. Kommunen arbejder for, at borgere i Herning Kommune så vidt muligt skal klare sig selv, og ønsker at finde løsninger i nærmiljøet med mindst mulig indgriben fra kommunen. Dette indebærer, at kommunen gennem udredningen afdækker den enkeltes mestringsevne, fokuserer på ressourcer og sikrer, at disse udnyttes bedst muligt i hverdagen. Målet er, at borgeren gennem en rehabiliterende tilgang inviteres, inkluderes og støttes til at spille en aktiv rolle i eget liv.

Det er byrådets mål, at:

 • Borgere med handicap eller sindslidelser så vidt muligt er selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab.
 • Yde en målrettet og helhedsorienteret indsats, der kan bidrage til, at borgeren oplever trygge rammer og gode muligheder for et aktivt og udviklende liv i omsorgsfulde fællesskaber.
 • Handicappede borgere, som ønsker en mere handicapvenlig eller mindre bolig, kan få deres ønske opfyldt.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at:

 • Være i dialog med borgeren
 • Møde borgeren med forventninger
 • Se og afprøve muligheder
 • Understøtte omsorgsfulde fællesskaber
 • Herning Kommune fortsætter med at opføre handicapvenlige boliger i takt med behovet.
 • Understøtte, at det er muligt at bo i en almenbolig til en lav husleje.

Ny handicap- og psykiatripolitik

Kommunen arbejder på en ny handicap- og psykiatripolitik som erstatning for den nuværende handicappolitik, som er fra 2007. Den nye politik skal afspejle den kraftige omstilling, der har været på området. Det drejer sig ikke blot om de økonomiske og strukturelle udfordringer, men også ændringer i borgernes forventninger til og krav på tilbud.  

Udover de centrale kerneværdier vedrørende tilgængelighed, befordring, familieliv, fritid og kultur, skal en ny handicap- og psykiatripolitik have fokus på

 • Undervisning, sundhedsfremme og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet
 • Indsatsen for de sårbare unge mellem 15 - 25 år.
 • Beskæftigelse
 • Rehabilitering  
 • Medborgerskab
 • Afgrænsning mellem det specialiserede socialområde og normalområdet