Erhvervs- og videregående uddannelser

Retningslinjer for erhvervs- og videregående uddannelser

Det er afgørende for virksomhederne, at der er tilstrækkeligt med velkvalificeret og motiveret arbejdskraft. Virksomhederne efterspørger fagligt og videregående uddannede, mens behovet for ufaglært arbejdskraft falder. Det er således afgørende, at arbejdskraftforsyningen er til stede inden for en rimelig pendlingsafstand.

Tilstedeværelse af relevante uddannelser er en vigtig parameter for at sikre arbejdskraftforsyning til virksomhederne og dermed vækst.

Uddannelser er samtidigt med til at gøre området mere attraktivt for bosætning.

Det er byrådets mål, at

 • Herning Kommune skal være et markant og attraktivt uddannelsesområde med unikke læringsmiljøer og kvalitetsuddannelser.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at

 • Igangsætte initiativer rettet mod fem fokusområder
  • Unikke læringsmiljøer og kvalitetsuddannelser.
  • Målrettet markedsføring af Herning som uddannelsesby.
  • Sammenhæng fra folkeskole til erhverv- og videregående uddannelser.
  • Rammer for uddannelsesmiljøer.
  • Fremme samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv.