Ældre

Retningslinjer for ældre

Der er i 2016 udarbejdet en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken lægger stor vægt på muligheden for selvbestemmelse og for, at der kan tages individuelle hensyn i ældreplejen.

Det er byrådets mål at

 • Ældre borgere i Herning Kommune forbliver selvhjulpne så længe som muligt
 • Ældre borgere i Herning Kommune har mulighed for selvbestemmelse i deres liv
 • Der i ældreplejen er mulighed for at tage individuelle hensyn.
 • Ældre borgere, som ønsker en mere handicapvenlig eller mindre bolig, kan få deres ønske opfyldt.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Sikre rammer for et godt hverdagsliv i dialog og samspil med borgerne
 • Sikre udbygning af antallet af plejeboliger i takt med behovet i overensstemmelse med plejeboligplanen
 • Arbejde på at etablere en demenslandsby i Herning Kommune, hvor demente borgeres pleje og behov kan imødekommes optimalt
 • Sikre en udbygning af Rehabiliteringscentret
 • Sikre et tidssvarende tilbud af ældreboliger
 • Der er aktivitetscentre eller -huse fordelt i kommunen
 • Der tilbydes genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • De eksisterende plejehjem ombygges til moderne pleje-/ældreboliger med optimale bo- og plejevilkår.
 • Understøtte, at det er muligt at bo i en almenbolig til en lav husleje.