Kommunen på kort

Kommuneplanen indeholder mange udpegninger på kort disse kan ses samlet her

Kommuneplanens udpegninger på kort kan findes her:

Kommunen på kort

Kommuneplanrammerne kan ligeledes findes på statens side, hvor Herning Kommune indberetter alle kommune- og lokalplaner.

kort.plandata.dk