Zoneforhold

Retningslinjer for zoneforhold

Kommunens arealer er opdelt i zoner. Byzonerne omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten alle bysamfund. Sommerhusområderne er i sommerhuszone og det åbne land og de mindste landsbyer er i landzone.

Områder der skal bruges til byformål, skal som hovedregel være i byzone. Landzoneområdet kan ved lokalplaner overføres til byzone.

Tidligere udlagte byzonearealer kan også tilbageføres til landzone, hvis det er åbenbart, at de ikke skal bebygges foreløbig. Der er derudover ofte tale om arealer der er overført til byzone i forbindelse med inder- og mellemzoneplaner tilbage omkring år 1971 i forbindelse med kommunesammenlægningen og den deraf ændrede planlov.

De arealer vi ikke forventer at bruge til byformål de næste 12 år, anbefaler byrådet tilbageført til landzone. Arealerne fremgår af de følgende kort.

Birk

Fasterholt

Gullestrup

Gjellerup-Lund og Gjellerup Vest

Hammerum/Gjellerup

Hodsager

Kølkær

Lind

Sunds

Sdr. Felding

Tjørring