Erhverv og detailhandel

Retningslinjer for erhverv og detailhandel

Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores kommune. Det er via erhvervslivet, kommunen får sit indtægtsgrundlag, udvikler sig og vækster. Ofte er det erhvervslivet, der først implementerer de nyeste tendenser, viden og teknologier, fordi erhvervslivet har tiltro til, at nyt giver konkurrencefordele.

Kommunen vil samarbejde med mange aktører om at fremme erhvervspolitikken og erhvervsudviklingsstrategien. Således vil kommunen samarbejde med såvel Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Væksthus Midtjylland, eksterne erhvervsfremmeaktører, videnscentre, uddannelsesinstitutioner mv. med henblik på at skabe de bedste rammer og betingelser for udviklingen af områdets erhvervsliv.

Det er byrådets mål, at:

 • Skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere på et bæredygtigt grundlag.

Kommunen vil implementere det erhvervspolitiske mål, ved at igangsætte initiativer indenfor følgende seks fokusområder:

 • Styrkelse af arbejdskraften
 • Fremme udvikling i virksomheder
 • Fremme iværksætteri
 • Bedre infrastruktur
 • Brugervenlig virksomhedsservice
 • Herning en mere attraktiv by

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at:

 • Tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder, herunder
  • Fremme iværksætterkultur
  • Tilbyde iværksætter- og virksomhedsvejledning
  • Fremme netværk og klynger
  • Tiltrække etablerede virksomheder    
 • Fremme morgendagens vækstideer, herunder
  • Fremme innovation og opskalering af startups, iværksættere og etablerede virksomheder
  • Styrke iværksættermiljøer
 • Fremme rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling, herunder
  • Strategisk tiltrække relevante uddannelser
  • Tiltrække og fastholde studerende
  • Tiltrække og fastholde arbejdskraft
  • Brande kommunen
  • Styrke sammenhængen mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen - Uddannelse Herning
 • Yde god kommunal erhvervsservice og myndighed, herunder 
  • Fremme virksomhedernes oplevelse af service og sammenhæng i kommunen