Bymønster

Retningslinjer for bymønster

Herning Kommune rummer mange størrelser af bysamfund. Vi har Herning som kommunalt og regionalt kraftcenter, hvor Snejbjerg, Tjørring, Lind, Hammerum, Gjellerup og Gullestrup fungerer som forstæder til Herning by. Helstrup er indarbejdet i kommuneplanen som en ny forstad mellem Tjørring og Snejbjerg. I den resterende del af kommunen fungerer de større byer, Sunds, Vildbjerg, Kibæk, Sdr. Felding og Aulum, som centerbyer, der sammen med Herning by servicerer landsbyerne og landdistriktet. Landsbyer er mindre byer i kommunen med 200 til ca. 1000 indbyggere.

Byrådets overordnede mål er at

Have et stærkt veldefineret bymønster, hvor den enkelte by har mulighed for at udvikle sig og samtidig bidrager til at styrke kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling.

 • Bymønsteret understøtter og styrker en fortsat udvikling af Herning by både som kommunens centrale kraftcenter og lokomotiv og som et kraftcenter i regionen.
 • Der er rum til en fortsat udvikling af kommunens øvrige byer med naturlig respekt for størrelse og forskellighed.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

Der for alle byer udarbejdes en udviklingsstrategi, som er med til at sikre, at den enkelte by udvikler sig både ud fra de lokale og helhedens interesser.

 • Styrke kommunens sammenhængskraft og udvikling gennem forskellige former for samarbejde. Byerne arbejder sammen på relevante områder og lærer af hinanden.

Herning by

Herning by er det naturlige, centrale kraftcenter og dynamoen for Herning Kommune. Udvikling af Herning by og bymidte gavner hele kommunen og regionen.

Det er derfor byrådets mål at:

 • Herning skal være en flot by
 • Herning skal være en levende by
 • Herning skal have en stærk identitet

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at:

Skabe en dynamisk byudvikling som hele tiden kan relatere sig til det omgivende samfund og den løbende udvikling, både økonomisk og teknologisk.

 • Skabe en bymidte som udvikles med afsæt i byens særlige kvaliteter, såsom det ressourcestærke vækstmiljø der kendetegner Hernings erhvervs-, uddannelses- og kulturliv.
 • Skabe byudvikling i dialog mellem borgere, forvaltninger og politikere.
 • Bevare og styrke erhverv og service med betydning for den midt-vestjyske landsdel gennem fortsat udbygning og nyetableringer.

Forstæderne

Det er byrådets mål at:

 • Integrere forstæderne i Herning by, samtidig med at hver enkelt bydel har sit eget liv.

Centerbyerne

Det er Byrådets mål at:

 • Centerbyerne sammen med Herning servicerer landsbyerne og landdistrikterne.
 • Centerbyerne styrkes i udviklingen mod at blive stærke, lokale centre med et bredt udbud af service.
 • Centerbyerne bliver ved med at udvikle deres eget særpræg og kvaliteter, så der er stadig inspirerende og forskelligartede muligheder for bosætning og erhvervsudvikling.

Landsbyer

Det er Byrådets mål at:

 • Der skal være mulighed for fortsat at sikre udviklingen af landdistrikterne.
 • Landsbyerne skal være livskraftige alternativer til de større byer.
 • Landsbyerne Gødstrup, Skarrild, Stakroge og Vind overføres til byzone og indgår i kommunens bymønster.
 • Landsbykontaktudvalget videreudvikles.