Byfornyelse

Retningslinjer for byfornyelse

Herning Byråd godkendte i april 2016 "Byfornyelse i Herning 2017-2028".

Byfornyelsesstrategien er udarbejdet inden for rammerne af Byfornyelsesloven. Formålet med Byfornyelsesstrategien er at give et overblik over behovet for byfornyelsesindsatsen i Herning Kommune og dermed et grundlag for en prioritering af byfornyelsesmidlerne de kommende år.

Strategien omfatter 3 byfornyelsestyper: områdefornyelse, bygningsfornyelse og friarealforbedring. Inden for hver af disse byfornyelsestyper er der specifikke krav, der skal opfyldes for at opnå statslig støtte til projekterne. Byfornyelse jf. Byfornyelsesloven skal således ikke forveksles med byomdannelse og forskønnelse i almindelighed.

Herning Kommune vil søge om midler til at gennemføre fire områdefornyelsesprojekter i perioden 2017-2028. Derudover vil Herning Kommune gennemføre minimum en ansøgningsrunde årligt til bygningsfornyelse, så samtlige borgere får mulighed for at søge om tilskud til bygningsfornyelse inden for gældende kriterier.

Strategien er tænkt som et dynamisk dokument, der revideres løbende.

Det er Byrådets mål at

  • gennemføre byfornyelse (områdefornyelse, bygningsfornyelse og friarealforbedring) af nedslidte by- og boligområder i Herning, forstæderne, centerbyerne og landsbyerne,
  • understøtte overordnede visioner og helhedsplaner for centrale byområder og kommunens større bysamfund,
  • støtte og opfordre til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

  • vurdere behovet løbende for byfornyelse i kommunens forskellige bysamfund,
  • orientere og vejlede ejere og lejere om muligheden for at søge støtte til istandsættelse af boliger via Byrådets årlige tildeling af midler til bygningsfornyelse.