Boliger

Retningslinjer for boliger

På baggrund af de seneste års boligbyggeri vurderer vi, at der er behov for at opføre i gennemsnit  400 boliger om året i planperioden. De seneste års gennemsnitligt opførte byggeri ligger lidt lavere, men der er forventninger om en stigning i boligbyggeriet i forbindelse med byggeriet af DNV Gødstrup samt omdannelsen af det nuværende sygehus til blandt andet boligformål.

Der er udlagt areal til det forventede boligbyggeri i de enkelte byer i forhold til følgende:

Forventet boligbyggeri - gennemsnit pr. år
Byer

Boliger

Herning, bydele 104
   
Forstæder  
Snejbjerg 29
Lind       40
Tjørring 40
Gjellerup 15
Hammerum 15
Gullestrup 14
Helstrup 50
   
Centerbyer  
Vildbjerg 20
Sdr. Felding 5
Aulum 12
Kibæk 10
Sunds 22
   
Landsbyer  
Arnborg
Fasterholt ½
Haunstrup ½
Kølkær
Ilskov 1
Simmelkær ½
Sinding
Studsgård 1
Sørvad 5
Ørnhøj
Skibbild-Nøvling 2
Timring 2
Vind 1
Skarrild ½
Stakroge ½
Haderup 1
Feldborg ½
Hodsager ½
Høgild ½

Det er byrådets mål, at

 • Kommunens boligområder er inspirerende og giver et bredt boligudbud i alle prisklasser.
 • Der altid er tilstrækkelige byggemuligheder til boliger.
 • Der altid er forskellige boligtyper at vælge imellem i hver by.
 • Støtte at boligområder indrettes efter bæredygtige principper.
 • Blande boligstørrelser og typer.
 • Opførelsen af ungdomsboliger i nærheden af uddannelsesinstitutionerne og i bymidten understøtter studiemiljøer og imødekommer behovet.
 • Byggemulighederne i de mindre bysamfund ikke indskrænkes.
 • I landsbyerne i landzone vil der stadig kunne bygges enkelte nye boliger - efter tilladelse fra byrådet.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

 • Øge variationen i boligområderne.
 • Planlægge for blandede byområder, hvor boliger, serviceudbydere og erhvervsliv indgår i en helhed.
 • Byggemodne et mindre antal grunde i landdistrikterne, når der er interesserede købere.

Rækkefølge for udbygning

Rækkefølgen for udbygningen af de enkelte arealer i de forskellige byer fremgår af afsnittene om de enkelte byer. En tidsmæssig rækkefølge for udbygningen i de enkelte byer vil fremgå af boligforsyningsplanen. Boligforsyningsplanen indgår som forudsætningsmateriale til befolkningsprognosen og byggemodningsplanen.