Arkitektur

Retningslinjer for arkitektur i Herning Kommune

Herning Kommunes nye arkitekturstrategi blev godkendt i februar 2016 med overskriften "Arkitektur i Herning - strategi for bygninger og byrum i Herning Kommune".

Landskabsrum, byrum og bygninger er en naturlig del af vores hverdag, og vi tænker oftest ikke over, hvordan omgivelserne påvirker os og vores måde at agere på. Høj arkitektonisk kvalitet har betydning for vores måde at færdes på og vores oplevelse af omgivelserne.

Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, hvor viljen til at afsøge nye løsninger er kendetegnende. Kommunens arkitekturstrategi skal understøtte denne udvikling, og være et redskab til at sikre byer og bygninger af høj kvalitet med mennesket i centrum.

Arkitekturstrategien lægger op til, at bygge- og anlægsprojekter forholder sig til stedlige kvaliteter med henblik på at skabe identitet og mangfoldighed. De stedlige kvaliteter kan både være allerede eksisterende kvaliteter i området, herunder vandløb, beplantning, bygninger med mere. eller de kan relatere sig til områdets historie. Ved at forholde sig til de stedlige kvaliteter højnes den arkitektoniske kvalitet af projektet. Strategien opfordrer til yderligere dialog og samarbejde mellem bygherre og myndighed, og ambitionen er en guide til bedre arkitektonisk kvalitet, hvor sund fornuft, også i økonomisk henseende, er en naturlig del af det grundlag arkitekturen hviler på.

Arkitekturstrategien belyser følgende overordnede temaer: boligbyggeri, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri, byrum, vejrum, kulturarv og bevaring samt byudvikling.

Strategien er tænkt som et dynamisk dokument, der revideres løbende.

Bygningspræmiering

I Herning Kommune har vi valgt at påskønne arkitektonisk kvalitet med en årlig uddeling af Bygningspræmieringsprisen. Prisen tildeles udvalgte byggerier og anlæg, og gives for godt og smukt byggeri, veltilpassede om- og tilbygninger eller til helt nye anlæg med høj arkitektonisk kvalitet.

Det er byrådets mål, at:

  • Højne kvaliteten af byggeri og anlæg i Herning Kommune.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at:

  • Styrke dialog og samarbejde mellem bygherrer og kommune som plan- og bygningsmyndighed,
  • Sætte fokus på bygge- og anlægsprojekters sammenhæng med de stedlige kvaliteter - f.eks. et vandløb, en beplantning eller en eksisterende bygning, der kan være med til at skabe identitet og kvalitet i det pågældende projekt.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.