Vind

Vind er en landsby med 226 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 1 bolig i planperioden.

Der udlægges et nyt areal til boliger vest for 86.B1.

Der peges på areal til langsigtet byudvikling i den vestlige del af byen.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
86.BL1Blandet bolig og erhvervsområde Toftevej/Holstebrovej
86.BL2Jordbrugsparceller ved Skovgårdvej og Holstebrovej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
86.B1Boligområde ved Enebærvej, Holstebrovej og Tranebærvej
86.B2Boligområde ved Ørnhøjvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
86.C1Centerområde ved Holstebrovej

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
86.R1Rekreativt område i Vind vest for Holstebrovej
86.R2Rekreativt område i Vind øst for Holstebrovej

Vind

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet