Sunds

Sunds er en centerby med 4.055 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 22 boliger i planperioden. Med en vestlig omfartsvej er byen afgrænset mod vest og det betyder, at udbygningsmulighederne her efterhånden er begrænsede.

Rækkefølgen for boligbyggeriet er fortsat udbygning ved Linåvej og på Alfagrunden. Herefter kan byggemodning ved Hjejlevej igangsættes.

Byomdannelsen af erhvervsområdet ved Hjejlevej kan igangsættes sideløbende med omdannelsen af Alfagrunden.

Til langsigtet byudvikling peges på arealer nord for Sunds Sø samt et areal i syd mellem byen og omfartsvejen.

 

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
21.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Sunds Hovedgade

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
21.B1Boligområde vest for Sunds Hovedgade
21.B19Boligområde ved Søgårdvej
21.B2Boligområde øst for Sunds Hovedgade
21.B3Boligområde ved Nørrevang
21.B4Boligområde ved Linåvej
21.B5Boligområde ved Skalmejeskolen
21.B6Boligområde ved Skalmejeskolen
21.B7Boligområde syd for Teglgårdsvej
21.B8Boligområde ved Hollingholtvej
21.B9Boligområde øst for Ilskovvej
21.B11Boligområde nord for Linåvej i Sunds
21.B12Boligområde ved Sunds Sø
21.B13Boligområde syd for Teglgårdsvej
21.B15Boligområde ved Skalmejeskolen
21.B16Boligområde nord for Strandvejen
21.B17Boligområde ved Sunds Sø
21.B18Boligområde ved Sølyst Alle

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
21.C1Centerområde langs Sunds Hovedgade
21.C3Centerområde mellem Sunds Hovedgade og Kastanievej
21.C4Centerområde mellem Nørrevang og Sunds Hovedgade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
21.E1Erhvervsområde øst for Ilskovvej
21.E6Erhvervsområde syd ved Søgårdvej
21.E2Erhvervsområde nord for Thorupvej
21.E3Erhvervsområde vest for Sundsvej
21.E4Erhvervsområde langs Navervej og Thorupvej
21.E7Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården)
21.E8Erhvervsområde ved Navervej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
21.OF1Offentligt område ved Sunds skole
21.OF2Offentligt område ved Sunds kirke
21.OF3Offentligt område ved Skalmejeskolen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
21.R1Rekreativt område ved Campingpladsen
21.R2Rekreativt område ved Sunds Sø
21.R3Rekreativt område ved Kølbækvej
21.R4Rekreativt område syd for Teglgårdvej
21.R5Rekreativt område øst for Skivevej
21.R6Rekreativt område øst for Skivevej
21.R7Rekreativt område på den østlige side af Sunds Sø
21.R8Rekreativt område på den østlige side af Sunds Sø
21.R9Rekreativt skovområde
21.R10Rekreativt område ved det gamle baneareal
21.R11Rekreativt område syd for Nordringen
21.R12Rekreativt område ved Åvej

Sommerhusområde

RammenummerBeskrivelse
21.S2Sommerhusområde ved Sunds Sø
21.S3Sommerhusområde ved Sunds Sø
21.S4Sommerhusområde ved Sunds Sø

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
21.T1Teknisk anlæg til varmecentral ved Linåvej
21.T2Teknisk anlæg ved Sunds vandværk

Sunds

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet