Studsgård

Studsgård er en landsby med 458 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 1 bolig i planperioden. Der er udlagt areal ved Hvæslundvej, hvor der mulighed for en miljømæssig bæredygtig bydel. Den langsigtede byudvikling foreslås placeret øst herfor.

 

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
53.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Snejbjergvej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
53.B1Boligområde nord for Tanderupkærvej
53.B2Boligområde langs Momhøjvej
53.B3Boligområde langs Momhøjvej ved Voldsgårdvej
53.B5Boligområde nord for Hvæslundvej
53.B6Boligområde for Tanderupkærvej
53.B7Boligområde syd for Hvæslundvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
53.OF1Offentligt område ved Skolen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
53.R1Rekreativt område nord for Hagelskærvej

Studsgaard

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet