Rekreativt område øst for Syrenvej

Kommuneplanramme 83.R2

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentligt grønt friareal og rekreative formål.

Bebyggelsesforhold

  • Området skal friholdes for bebyggelse med undtagelse af mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse, dog maksimalt 200 m2 bebyggelse.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 5 m.