Rekreativt område ved Åbrinken

Kommuneplanramme 83.R1

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentligt grønt friareal og rekreative formål.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Området friholdes for anden bebyggelse end de for driften nødvendige bygninger i forbindelse med områdets anvendelse, dog maksimalt 200 m2 bebyggelse.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 5 m.