Offentligt område ved Engkrogen

Kommuneplanramme 83.OF2

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål som plejehjem, ældreegnede boliger og lignende.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.