Offentligt område ved skolen og kultur og idrætscentret

Kommuneplanramme 83.OF1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til skole og kultur- og idrætscenter og institutionslignende formål.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.
  • Bygningshøjde: Højest 8.5 m. Særlige bygningsdele, kan gives en større højde.