Boligområde ved Åbrinken

Kommuneplanramme 83.B7

Områdets anvendelse

Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 10.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig.