Boligområde ved Agerfeldvej

Kommuneplanramme 83.B6

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boligområde og bebyggelsen skal have åben og lav karakter. Der skal være mulighed for mindre, nærmere angivne erhvervstyper, uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Opholdsarealer

 Mindst 100 % af det samlede etageareal.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig.