Boligområde ved Grønningen

Kommuneplanramme 83.B5

Områdets anvendelse

Området er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.
  • Bebyggelsesprocent: Højest 30 for åben-lav bebyggelse. Højest 40 for tæt-lav bebyggelse

Opholdsarealer

Mindst 100 % af det samlede etageareal.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig.