Boligområde ved Åbrinken

Kommuneplanramme 83.B4

Områdets anvendelse

Området er udlagt til boligområde, åben-lav og tæt-lav. Rensningsanlægget nord for området forventes fjernet i kommuneplan perioden.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af det samlede etageareal.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig.