Boligområde ved Jasminvej/Syrenvej

Kommuneplanramme 83.B1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat være boligområde og bebyggelsen skal have åben og lav karakter. Der skal være mulighed for indpasning at bygninger til visse offentlige formål samt mindre, nærmere angivne erhvervstyper, uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 5,5 m.
  • Etageantal: Højest 2.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af det samlede etageareal.

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1 pr. bolig.