Snejbjerg

Snejbjerg er en forstad til Herning med 3.911 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Snejbjerg afgrænses i vest mod omfartsvejen som en langsigtet byudvikling.

Der arbejdes med en forbindelse mellem den nye bydel ved Hospitalet i Gødstrup og den nordlige del af Snejbjerg.

Boliger

Der er i kommuneplanen udlagt areal til et årligt gennemsnitligt boligbyggeri på 29 boliger. Den sydlige del af Snejbjerg er snart fuldt udbygget, da omfartsvejen afgrænser byen mod syd.

Fordelingen af byggeriet vil være 7 boliger om året i Snejbjerg skoledistrikt og 22 boliger om året i Engbjerg skoledistrikt.

 

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
51.BL1Blandet bolig og erhvervsområde
51.BL2Blandet bolig og erhvervsområde
51.BL3Blandet bolig og erhvervsområde
51.BL6Blandet bolig og erhvervsområde
51.BL7Blandet bolig og erhvervsområde ved Langvadbjergvej
51.BL8Institutionsområde ved Ringkøbingvej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
51.B14Område til boliger ved Langvadbjergvej
51.B1Boligområde ved Snejbjerg skole
51.B2Boligområde ved Helstrupvej
51.B3Boligområde ved Bjergkvarteret
51.B4Boligområde ved Drejet
51.B5Boligområde ved Sønder Alle
51.B6Etageboligområde syd for Sydgaden
51.B7Boligområde vest for Studsgårdvej
51.B8Boligområde ved Ørskovvej
51.B9Boligområde ved Ørskovvej
51.B10Boligområde ved Ørskovvej og Engbjerg
51.B11Boligområde ved Sydgaden, skolesvinget og Lergravsvej
51.B12Boligområde syd for Munkgårdkvarteret
51.B13Boligområde syd for Munkgårdkvarteret
51.B15Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade
51.B16Område til boliger ved Sønder Bassumgård

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
51.C1Centerområde langs Snejbjerg Hovedgade
51.C2Centerområde i Snejbjerg Bymidte

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
51.E4Området ligger i den centrale del af Snejbjerg.
51.E2Erhvervsområde langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej
51.E3Erhvervsområde langs Snejbjerg Hovedgade

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
51.OF1Offentligt område ved Snejbjerg Kirke
51.OF2Offentligt område ved Snejbjerg Plejehjem
51.OF3Offentligt område ved Engbjerg Skole
51.OF6Offentligt område ved Munkgård
51.OF7Offentligt område ved Snejbjerghallen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
51.R1Rekreativt område øst for Tanderupkærvej
51.R3Rekreativt område øst for Boligområde ved Toustrupvej
51.R4Rekreativt område syd for Engbjerg Skole
51.R5Rekreativt område vest for Engbjerg skole
51.R6Rekreativt område øst for Tanderupvej
51.R7Rekreativt område til naturformål Teglvænget

Snejbjerg

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet