Skarrild

Skarrild er en landsby med 317 indbyggere i 2012.

Vis mere tekst

Byen har med sin grønne struktur i form af natur og vandløb mange kvaliteter. Samtidig begrænser det også byudviklingen.

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på ½ bolig i planperioden. Der er areal til nye boliger mellem Skjern Å Nørrekanal og Skjernvej. Der skal i den videre planlægning tages hensyn til den nære beliggenhed ved den eksisterende gård samt slugten med vandløbet, der udgør adskillelsen af de to boligområder. Første etape er arealet vest for slugten.

Tidligere boldbane

Den vestlige del af 92.R1, der tidligere har været anvendt til boldbane, er lagt til det åbne land.

Sommerhuse

I sommerhusområde 92.S2 kan der ikke opføres sommerhuse før den nærliggende vindmølle er fjernet.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
92.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Hovedgaden
92.BL2Blandet bolig og erhvervsområde Søndergårdsparken
92.BL3Blandet bolig og erhvervsområde Sdr. Ommevej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
92.B1Boligområde ved Hveddevej
92.B3Boligområde syd for Skjernvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
92.E2Erhvervsområde ved Hesselvigvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
92.OF1Offentligt område ved Skjernvej
92.OF2Offentligt område ved Kirkepladsen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
92.R1Rekreativt område
92.R2Rekreativt område ved Søndergaardparken

Sommerhusområde

RammenummerBeskrivelse
92.S1Sommerhusområde ved Laksestien
92.S2Sommerhusområde ved Laksestien

Skarrild

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet