Sinding

Sinding er en landsby med 259 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 1½ bolig i planperioden.

Der udlægges et nyt areal øst for den eksisterende udstykning 42.B3.

Der peges på langsigtet byvækst i tilknytning hertil.

Erhverv

Erhvervsarealet er reduceret mellem Ørrevænget og motorvejen Herning - Holstebro.

Regnvandsbassin

Boligområde 42.B1 er reduceret mod vest for at give mulighed for etablering af regnvandsbassin i et nyt rammeområde 42.T1.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
42.BL1Blandet bolig og erhvervsområde langs Sinding Hovedgade
42.BL2Blandet bolig og erhvervsområde langs Sinding Hovedgade
42.BL3Område til jordbrugsparceller ved Sinding Hovedgade

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
42.B1Boligområde ved Ørrevænget
42.B3Boligområde syd for Sinding Hovedgade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
42.E1Erhvervsområde nord for Ørrevænget

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
42.OF1Offentligt område ved skolen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
42.R1Rekreativt område ved Amerikanergrunden

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
42.T1Teknisk anlæg til regnvandsbassin nordøst for Sinding Hovedgade

Sinding

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet