Simmelkær

Simmelkær er en landsby med 278 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til 6 boliger i planperioden.

En del af de tidligere boldbaner er lagt til det åbne land. Der fastholdes et areal til grønt område, der pt. bruges til sportsaktiviteter.

Erhverv

Der findes areal til erhverv ved Mejrupvej.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
23.BL2Blandet bolig og erhvervsområde i Simmelkærs vestlige del
23.BL1Blandet bolig og erhvervsområde langs Hodsagervej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
23.B1Boligområde langs Hodsagervej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
23.E1Erhvervsområde i den sydlige del af byen

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
23.OF1Offentligt område i den vestlige del af byen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
23.R1Rekreativt område nord for Mejrupvej
32.R2Rekreativt grønt område vest for boligområde

Simmelkaer

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet