Lind

Lind er en forstad til Herning med 4.900 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der er i kommuneplanen areal til et årligt gennemsnitligt boligbyggeri på 40 boliger. Boligbyggeriet forventes fordelt mellem de to skoledistrikter med sideløbende etapevise udbygninger.

I Højgårdskolens distrikt udbygges arealet nord for Vesterlindvej inden der tages hul på et areal syd herfor. I Lind skoles distrikt fortsættes den igangværende udbygning mod Kollundvej samt syd for vejen hvor også den langsigtede byudvikling forventes.

Det tidligere erhvervsområde 61.E2 ved hovedgaden kan omdannes til tæt-lavt boligområde, som en del af boligområde 61.B7.

En del af det offentlige område 61.OF1, udlægges til boligområde 61.B11.

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
61.B1Boligområde vest for Lind Hovedgade
61.B2Boligområde vest for Lind Hovedgade
61.B3Boligområde øst for Lind Hovedgade
61.B4Boligområde ved Ingridsvej
61.B5Boligområde ved Holmegårdvej
61.B6Boligområde mellem Vester Lindvej og Nr. Lindvej
61.B7Boligområde ved Koustrup Alle
61.B8Boligområde ved Koustrup Alle
61.B10Boligområde ved Vester Lindvej og Nr. Lindvej
61.B11Boligområde mellem Stensbjergvej og Koustrup Allè.
61.B12Boligområde ved Koustrup Alle og Kollundvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
61.C1Centerområde vest for Lind Hovedgade
61.C2Centerområde ved Vestertoften
61.C3Centerområde øst for Lind Hovedgade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
61.E6Erhvervsområde syd for Tavlundvej i Lind
61.E1Erhvervsområde ved Nr. Lindvej
61.E8Erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind
61.E3Erhvervsområde ved Nr. Lindvej
61.E4Erhvervsområde langs Lind Hovedgade
61.E5Erhvervsområde langs Messevejen
61.E7Erhvervsområde langs Messevejen

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
61.OF1Offentligt område ved Lind Skole
61.OF2Offentligt område ved Indertoften
61.OF3Offentligt område nord for Vester Lindvej
61.OF5Offentligt område ved Højgårdskolen
61.OF8Offentligt område øst for Vejlevej
61.OF9Offentligt område nord for Vester Lindvej

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
61.R1Rekreativt område syd for Vester Lindvej
61.R2Rekreativt område syd for Nr. Lindvej
61.R3Rekreativt område syd for Ydertoften
61.R4Rekreativt grønt skovområde

Lind

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet