Kølkær

Kølkær er en landsby med 549 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 1½ bolig i planperioden.

Der er udlagt areal til boliger i den vestlige del af byen.

Til langsigtet byudvikling peges på et areal i den nordøstlige del af byen.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
72.BL1Blandet bolig og erhvervsområde langs Kølkær Hovedgade
72.BL2Blandet bolig og erhvervsområde ved Vestermarken

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
72.B1Boligområde øst for jernbanen ved Vestermarken
72.B2Boligområde ved Kirkesvinget
72.B3Boligområde ved Kirkesvinget
72.B4Boligområde ved Vestermarken

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
72.OF1Offentligt område ved skolen
72.OF2Offentligt område ved kirken

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
72.T1Teknisk anlæg for solfangeranlæg og Kølkær varmeværk

Koelkaer

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet