Kibæk

Kibæk er en centerby med 2653 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der er i kommuneplanen udlagt areal til et årligt gennemsnitligt boligbyggeri på 10 boliger om året.

Rækkefølgen for udbygning er en udbygning af arealerne ved Velhustedvej samt et restareal ved Klinten inden arealerne ved Vorgodvej påbegyndes.

Der peges på arealer til langsigtet byvækst vest for 91.B7.

Byens grønne strøg

I Kibæk er der mange grønne områder med et godt netværk af stisystemer, der virker som naturlige ledelinjer gennem byen.

De grønne strøg gennem byen bevares.

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
91.B1Boligområde ved Møllegaardsvej
91.B2Boligområde ved Sønderbro
91.B3Boligområde ved Solbakken
91.B4Boligområde ved Landsbyparken
91.B5Boligområde ved Jernbanegade
91.B6Boligområde ved Møllegården
91.B7Boligområde ved Fjelstervangvej
91.B8Boligområde ved Bavnehøjen/Klintebakken
91.B9Boligområde ved Møllegården

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
91.C1Centerområde ved Sandfeldparken
91.C2Center og boligområde ved Brogade, Jernbanegade
91.C3Center og boligområde ved Nr. Bredgade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
91.E1Erhvervsområde ved Lyager
91.E2Erhvervsområde ved Industriparken
91.E3Erhvervsområde ved Østerbro
91.E4Erhvervsområde ved Østerbro og Energivej
91.E5Erhvervsområde ved Lyager

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
91.OF1Offentligt område ved Velhustedvej
91.OF2Offentligt område ved Sandfeldgården
91.OF3Offentligt område ved Vardevej
91.OF4Offentligt område ved Solbakken

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
91.R1Rekreativt område ved Vorgodvej
91.R2Rekreativt område ved Østerbro
91.R3Rekreativt område ved Møllevænget
91.R4Rekreativt område ved Følpøt Bæk

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
91.T1Teknisk anlæg ved Velhustedvej

Kibaek

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet