Høgild

Høgild er en landsby med 280 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på ½ bolig i planperioden.

Der er udlagt et areal i den sydvestlige del af byen.

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
62.B1Boligområde vest for Høgild Hovedgade
62.B2Boligområde øst for Høgild Hovedgade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
62.E1Erhvervsområde langs Høgild Hovedgade

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
62.OF1Offentligt område syd for Kæruldvej

Hoegild

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet