Hodsager

Hodsager er en landsby med 411 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der er på de eksisterende arealer mulighed for at opføre et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på ½ bolig i planperioden.

Som langsigtet byudvikling peges på arealet vest for Engbakken, 04.B5.

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
04.B1Boligområde ved Åparken
04.B2Boligområde ved Hovedgaden
04.B3Boligområde ved Østvænget
04.B4Boligområde ved Enebærvej
04.B5Boligområde ved Engbakken
04.B6Boligområde ved Yllebjergvej
04.B7Boligområde syd for Østvænget

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
04.C1Centerområde ved Enebærvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
04.E1Erhvervsområde ved Lyngtoften
04.E2Erhvervsområde ved Hosevej
04.E3Erhvervsområde vest for Hosevej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
04.OF1Offentligt område ved Hovedgaden
04.OF2Offentligt område ved Kirke Stræde

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
04.R1Rekreativt område nord for Lyngtoften
04.R2Rekreativt område syd for Østvænget
04.R3Rekreativt område syd for Østvænget
04.R4Rekreativt område vest for Østvænget
04.R5Rekreativt område syd for Kirkestræde
04.R6Rekreativt område nord for Hosevej
04.R7Rekreativt område øst for Lyngtoften
04.R8Rekreativt område nord for Yllebjergvej
04.R9Rekreativt område nord for Yllebjergvej
04.R10Rekreativt område syd for Østvænget

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
04.T1Teknisk anlæg ved Engbakken

Hodsager

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet