Herning syd

Herning Syd er en bydel i Herning by.

Vis mere tekst

Boliger

I Thrigesvej området fortsætter gennemførelsen af masterplan for områdets omdannelse fra et udtjent erhvervsområde til et attraktivt boligområde. Det sydligste område er sidste del af byomdannelsen og omfatter et par hundrede boliger.

Alle processer i byomdannelsen, fra planlægning over nedrivning af eksisterende bygninger til færdiggørelse af nyt byggeri, bør foregå efter principperne i "Miljørigtig Projektering".

Den grundlæggende idé er, at der gennem alle omdannelsens faser skal arbejdes på at mindske ressourceforbrug og miljøbelastninger.

Mulighed for nyt varmeværk

Område 14.T1 udvides for at give mulighed for opførelse af et nyt varmeværk.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
14.BL2Blandet bolig-, forenings- og erhvervsområde ved Teglparken
14.BL1Blandede bolig- og erhvervsområder ved Platanvej og Ringkøbingvej
14.BL7Blandet bolig- og erhvervsområde ved Museumsgade i Herning
14.BL3Blandet bolig og erhvervsområde ved Ringkøbingvej
14.BL5Blandet bolig og erhvervsområde

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
14.B1Boligområde ved Godthåbsvej
14.B15Boligområde ved Dæmningen
14.B2Boligområde ved Kikkenborgvej
14.B3Boligområde ved Godthåbsvej
14.B4Boligområde ved Museumsgade/Chr. Ydes Vej
14.B5Boligområde
14.B6Boligområde ved Gl. Vejlevej
14.B7Boligområde vest for Chr. Ydes Vej
14.B8Boligområde ved Tietgensgade
14.B9Boligområde ved Gl. Vejlevej
14.B10Boligområde ved Trøstrupgade
14.B11Boligområde ved Grøndahlsvej
14.B12Boligområde syd for Grøndahlsvej
14.B13Boligområde ved H N Andersens Vej
14.B14Boligområde ved Trøstrupsgade

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
14.C2Centerområde ved Dæmningen
14.C3Centerområde ved Dæmningen

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
14.E1Erhvervsområde ved Godsbanevej
14.E3Erhvervsområde ved Kikkenborg
14.E4Erhvervsområde ved Platanvej
14.E5Erhvervsområde ved Teglvænget
14.E6Erhvervsområde ved Messecentret
14.E7Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej
14.E8Erhvervsområde ved Damgårdvej
14.E9Erhvervsområde ved Damgårdvej
14.E11Erhvervsområde ved Kærvej
14.E12Erhvervsområde ved Ringkøbingvej
14.E13Erhvervsområde ved Damgårdvej
14.E15Erhvervsområde ved Mørupvej
14.E18Erhvervsområde ved Miljøvej
14.E19Erhvervsområde ved Baggeskærsvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
14.OF6Offentligt område ved Godsbanevej
14.OF2Offentligt område ved Herning Museum
14.OF3Offentligt område vest for Chr. Ydes Vej
14.OF4Offentligt område ved Gl. Ringkøbingvej og Skovvænget

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
14.R1Søndre Anlæg og ridebaneanlæg syd for Godsbanevej
14.R2Offentligt område ved Teglparken
14.R3Offentligt område ved Teglparken
14.R4Rekreativt område Knudmosen
14.R5Rekreativt område Knudmosen
14.R6Rekreativt område

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
14.T1Område til Herning kraftvarmeværk
14.T12Transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning

Herning 01

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet