Herning Nordvest

Herning Nordvest er en bydel i Herning by.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges et nyt boligområde ved Brændgårdvej på det areal der tidligere har været reserveret til campingplads.

Sportscenter Herning

Vi arbejder med at udvikle området ved Sportscenter Herning. Det er målet, at skabe et sportscenter som markerer sig i bybilledet med ny adgang fra syd og større synlighed fra Gullestrupvej.

Der skal skabes en rekreativ forbindelse fra Lillelund Engpark og Fuglsang Sø via sportscenteret. En rekreativ forbindelse som kan indeholde idrætslignende aktiviteter.

Som led i byrådets ønske om at imødekomme en modernisering af eksisterende halfaciliteter på baggrund af et stigende behov for nye og tidssvarende rammer for aktivitetsudfoldelse, arbejdes der med en udvidelse eller ombygning af Sportscenter Herning.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
13.BL1Blandet bolig og erhvervsområde med rekreativ karakter
13.BL2Blandet bolig og erhverv i Vestergade

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
13.B1Boligområde ved Fredhøj
13.B2Boligområde ved H P Hansens Vej
13.B3Boligområde ved Brændgårdvej
13.B4Boligområde ved Møllegade
13.B5Boligområde ved Vestre anlæg
13.B6Boligområde ved Glentevej/Gl. Landevej
13.B7Boligområde ved "Komponistkvarteret"
13.B8boligområde ved Holstebrovej
13.B9Boligområde ved Gudenåvej Kvarteret
13.B10Boligområde ved Ydunsvej
13.B11Boligområde ved Gl Skolevej/Storgårdsvej
13.B12Boligområde ved Vestergade
13.B13Boligområde syd for Gl Skolevej
13.B14Boligområde ved Gl. Landevej
13.B15Boligområde ved Baldersvej
13.B16Boligområde ved Vestre Anlæg
13.B19Boligområde ved Brændgårdvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
13.C1Butikscenter ved Falkevej/Glentevej
13.C2Lokalcenter på GL Landevej
13.C7Lokalcenter Holstebrovej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
13.E2Erhvervsområde ved Vesterholmvej og Gullestrupvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
13.OF1Vestre Kirkegård
13.OF2Offentligt område ved Vestervangskolen
13.OF7Offentligt område ved CF Kasernen
13.OF8Offentligt område ved Hedeagerkirken
13.OF9Offentligt område syd for H P Hansens Vej
13.OF11Offentligt område ved Sønderager skole
13.OF12Offentligt område mellem Gullestrupvej og Brændgårdvej
13.OF15Offentligt område vest for Brændgårdvej
13.OF16Offentligt område vest for Hedeagerkirken
13.OF24Offentligt område mellem Gullestrup og Brændgårdvej
13.OF26Område ved Herning Sportscenter

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
13.R1Rekreativt område ved Vestre anlæg
13.R2Rekreativt område vest for Holstebrovej
13.R3Rekreativt område ved Sønderager
13.R6Rekreativt område vest for Brændgårdvej
13.R7Rekreativt område ved H P Hansens Vej
13.R8Rekreativt område ved H P Hansens Vej
13.R9Rekreativt område vest for Holstebrovej
13.R10Rekreativt område til campingplads

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
13.T1Teknisk anlæg ved Ydunsvej

Herning 01

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet