Herning Nordøst

Herning Nordøst er en bydel i Herning by.

Vis mere tekst

Boliger

Engholm Søpark, nord for golfbanen, rummer mulighed for ca. 200 boliger med et årligt gennemsnitligt byggeri på 25 boliger.

I området ved Krarupsvej og Tingvej er der igangsat planlægning for en byomdannelse, der vil betyde flere boliger i området.

Med nedlæggelsen af Herning Sygehus bliver der mulighed for at skabe et helt nyt byområde, Herning+, på det over 10 ha. store område som sygehuset omfatter. Der er udarbejdet en helhedsplan for området.

Grønne områder

Lillelund Engpark udgør et værdifuldt landskabstræk i Hernings nordøstlige område og er en del af den landskabskile, som forbinder Herning by med Holing- og Fuglsang Sø området, og videre mod Løvbakkeskoven.

I den overordnede planlægningsstruktur for de grønne områder i Herning og omegn, er Lillelund Engpark en del af den "grønne" og "blå" ring.

Der er etableret et klimatilpasningsprojekt i området med oversvømmelsesareal.

Derudover kan der som en fremtidig udbygning af stinettet skabes stiforbindelser mod vest til henholdsvis Herning Svømmehal og længere mod nord til Sportscenter Herning.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
12.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Silkeborgvej
12.BL3Boligområde- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50
12.BL4Blandet bolig og erhvervsområde
12.BL5Blandet bolig og erhvervsområde ved Møllegade, Overgade og Skolegade
12.BL6Blandet bolig og erhvervsområde ved Truelsensvej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
12.B1Boligområde ved Holmparken
12.B2Boligområde ved Mindeparken
12.B3Boligområde ved Holtbjerg
12.B4Boligområde ved H.C. Ørstedsvej
12.B5Boligområde ved Golfvej
12.B6Boligområde ved Haraldsgade
12.B7Boligområde øst for Holmparken
12.B8Boligområde ved Nørholmvej
12.B9Boligområde ved Herningsholmvej
12.B10Boligområde vest for Sjællandsgade
12.B11Boligområde vest for Sjællandsgade
12.B12Boligområde ved Kærmindevej
12.B13Boligområde ved Rugvænget
12.B14Boligområde ved Korsørvej
12.B15Boligområde ved TH. Nielsensgade
12.B16Boligområde ved Sjællandsgade
12.B17Boligområde ved Nørregade
12.B18Boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej
12.B19Boligområde ved Korsørvej
12.B20Boligområde nord for Golfvej
12.B21Boligområde ved Sjællandsgade/Holbækvej
12.B23Boligområde ved Fynsgade og Sorøvej
12.B24Boligområde ved Gl. Landevej, Møllegade og Skolegade
12.B26Boligområde på hjørnet af Sjællandsgade og Korsørvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
12.C1Herning Centret
12.C2Centerområde øst for Herning Centret
12.C3Centerområde ved Viborgvej/Sjællandsgade
12.C5Centerområde ved Valdermarsvej og Thyrasvej
12.C6Centerområde ved Tingvej/Viborgvej
12.C7Centerområde ved Tingvej/Viborgvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
12.E1Erhvervsområde ved Vesterholmvej
12.E2Erhvervsområde ved Viborgvej/Sjællandsgade
12.E3Erhvervsområde ved Silkeborgvej
12.E4Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard
12.E5Erhvervsområde ved Vesterholmvej
12.E6Erhvervsområde ved Gullestrup/Vesterholmvej
12.E7Erhvervsområde ved Viborgvej
12.E10Erhvervsområde ved Silkeborgvej
12.E11Erhvervsområde nord for rute 15
12.E12Erhvervsområde ved Engdahlsvej
12.E13Erhvervsområde syd for Silkeborgvej, vest for rute 18.
12.E14Erhvervsområde ved Vesterholmvej
12.E15Erhvervsområde ved Vesterholmvej
12.E16Erhvervsområde ved Åvænget
12.E17Erhvervsområde mellem Gullestrup og Viborgvej
12.E18Erhvervsområde syd for Åvænget, vest for rute 18
12.E19Erhvervsområde ved Silkeborgvej, Golfvej og Engdahlsvej.
12.E20Erhvervsområde ved Vesterholmvej
12.E21Erhvervsområde syd for Silkeborgvej på Åvænget, vest for rute 18.

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
12.OF1Offentligt område Lillelund Eng
12.OF2Område til offentlige formål som institutions-, kultur- og fritidsfaciliteter ved Valdemarsvej i Herning
12.OF3Offentligt område ved Nordre Kirkegård
12.OF4Offentligt område ved Herning Gymnasium og Stadion
12.OF5Offentligt område ved Teknisk Skole
12.OF6Offentligt parkområde ved Herningsholm
12.OF8Offentligt område ved Herning Handelsskole
12.OF9Offentligt område ved Herningholm Skole
12.OF11Offentligt parkområde ved Mindeparken
12.OF13Offentligt område ved Holtbjerg Skole
12.OF14Offentligt parkområde ved Korsørvej
12.OF16Offentligt område ved Nørregade
12.OF17Offentligt område ved Korsørvej
12.OF20Skole og boligområde
12.OF21Offentligt område ved Social og Sundhedsskolen
12.OF22Daginstitution og offentligt friareal ved Holbækvej
12.OF24Børneskolen Bifrost
12.OF25Offentligt område ved Valdemarsvej
12.OF26Offentligt område ved Østre Vandværk

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
12.R1Rekreativt område ved Golfbanen
12.R3Rekreativt område øst for Holtbjerg
12.R4Rekreativt område vest for Sundsvej
12.R5Rekreativt kolonihaveområde
12.R6Rekreativt område langs H P Hansens Vej
12.R7Rekreativt område syd for Holtbjerg
12.R8Rekreativt kolonihaveområde ved Holbækvej

Herning 01

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet