Haunstrup

Haunstrup er en landsby med 195 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på ½ bolig i planperioden.

Areal vest for Kirsebærmosen udpeges til langsigtet byvækst .

 

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
52.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade
52.BL2Blandet Bolig og erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
52.B1Boligområde ved Skibbildvej
52.B2Boligområde ved Haunstrup Hovedgade
52.B3Boligområde ved Kirsebærmosen

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
52.E1Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
52.OF1Offentligt område ved Haunstrup Kirke
52.OF2Offentligt område ved Kirsebærmosen

Haunstrup

Haunstrup

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet