Hammerum

Hammerum er en forstad til Herning med 3.504 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der er i kommuneplanen udlagt areal til et årligt gennemsnitligt boligbyggeri på 15 boliger. Boligudbygningen forventes at ske mod syd.

Når det sydlige areal er udbygget, er der ikke mulighed for større nye arealer til boligformål i Hammerum.

Rækkefølgen for udbygningen sker som en fortsættelse af byggeriet i den østlige del af byen.

Erhverv

De resterende arealer op mod Silkeborgvej udpeges til langsigtede byvækstarealer.

Zoneforhold

Byrådet anbefaler, at arealet nord for jernbanen, nordøst for Hammerum, føres tilbage til landzone.

Området kan ses i afsnittet om zoneforhold.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
31.BL3Blandet bolig og erhvervsområde
31.BL1Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
31.B1Boligområde nord for Hammerum Hovedgade
31.B2Boligområde syd for Hammerum Hovedgade
31.B3Boligområde ved Bjødstrupvej
31.B4Boligområde ved Bjødstrupvej
31.B5Boligområde nord for Elmegade
31.B6Boligområde nord for K. Møllers Vej
31.B7Boligområde i den sydlige del af Hammerum
31.B8Boligområde syd for plejehjemmet
31.B9Boligområde øst for Frølundvej
31.B11Område til boligformål mm.
31.B12Boligområde ved Bjødstrupvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
31.C1Centerområde i de centrale af Hammerum
31.C2Centerområde langs Hammerum Hovedgade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
31.E1Erhvervsområde ved Hammerum Hovedgade
31.E2Erhvervsområde syd for Jernbanen
31.E3Erhvervsområde ved Hi-Park
31.E4Erhvervsområde øst for Frølundvej
31.E6Erhvervsområde øst for Hammerum
31.E7Erhvervsområde til transport og logistikerhverv
31.E8Erhvervsområde syd for Hammerum
31.E9Erhvervsområde nord for stikvej fra Fastrupvej parallelt med motorvejen fra Århus

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
31.OF1Offentligt område ved Hammerum Kirke
31.OF2Offentligt område ved Hammerum Skole
31.OF3Offentligt område ved Hammerum Plejehjem
31.OF4Offentligt område syd for Agerskovvej
31.OF8Offentligt område ved skole
31.OF9Offentligt område syd for Hammerum

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
31.R1Rekreativt område ved Toften
31.R2Rekreativt område syd for Jernbanen
31.R4Rekreativt område til beplantning
31.R5Rekreativt område mellem Hammerum og Gjellerup

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
31.T1Område til køreteknisk anlæg

Hammerum

Hammerum

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet