Haderup

Haderup er en landsby med 647 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der er på de eksisterende arealer mulighed for at opføre et årligt boligbyggeri på 2 boliger i planperioden med udvidelsen af 02.B4.

Der peges på areal til langsigtet byudvikling i den vestlige del af byen i forlængelse af 02.B4.

Trafik

På sigt forventes etableret en vestlig omfartsvej. 

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
02.B1Boligområde ved Drosselvej
02.B2Boligområde ved Åbakkevej
02.B3Boligområde ved Åskrænten
02.B4Boligområde ved Egevej
02.B5Boligområde ved Granbakken
02.B6Boligområde ved Vestparken

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
02.C1Centerområde ved Nygade
02.C2Centerområde ved Hoppes Alle
02.C3Centerområde ved Hoppes Alle

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
02.E1Erhvervsområde ved Ørnevej
02.E2Erhvervsområde ved Ravnevej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
02.OF1Offentligt område nord for Solskrænten
02.OF2Offentligt område ved Vibevej

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
02.R1Rekreativt område nord for Solskrænten
02.R2Rekreativt område nord for Jens Jensensvej
02.R3Rekreativt område syd for Tjørnevej
02.R4Rekreativt område ved Skolevænget
02.R5Rekreativt område nord for Jens Jensensvej
02.R6Rekreativt område syd for Jens Jensensvej
02.R7Rekreativt område øst for Jens Jensensvej
02.R8Rekreativt område ved Turistcenter ved Haderup
02.R9Rekreativt område
02.R10Rekreativt område ved Hegnet

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
02.T1Teknisk anlæg nord for Ørnevej
02.T2Teknisk anlæg øst for Tjørnevej
02.T3Teknisk anlæg nord for Åskrænten

Haderup

Haderup

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet