Gødstrup

Gødstrup er en ny by der planlægges i planperioden i tilknytning til DNV-Gødstrup.

Vis mere tekst

Der er udlagt areal til første etape af en ny bydel i tilknytning til DNV-Gødstrup.

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 50 boliger i planperioden.

Erhverv

Der udlægges areal til erhverv og funktioner der kan have tilknytning til hospitalet i form af hotel mv.

Rækkefølgebestemmelse

Ny bydel Gødstrup skal udbygges med direkte forbindelse til hospitalet. Dette forudsætter at 54.E1 udbygges først sammen med 54.B1 samt 54.C1 når der opstår behov for egentlige centerfunktioner til at betjene 54.B1 og 54.E1. Udbygning forudsætter at nuværende landsby Gødstrup overføres til byzone.

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
54.B1Boligområde ved Helstrupvej, Gødstrupvej og Ørskovvej
54.B2Boligområde ved Helstrupvej, Gødstrupvej og Ørskovvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
54.C1Centerområde ved Hilmar Sølunds Vej og Gødstrupvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
54.E1Erhvervsområde vest for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej.
54.E3Erhvervsområde vest for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej.
54.E2Erhvervsområde øst for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej.

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
54.OF1Offentligt område til Hospital

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
54.T1Teknisk anlæg for solceller ved Næstholtvej
54.T2Teknisk anlæg til håndtering af overfladevand og klimatilpasning
54.T3Teknisk anlæg til håndtering af overfladevand og klimatilpasning

Helstrup

Helstrup

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet