Arnborg

Arnborg er en landsby med 661 indbyggere i 2016.

Vis mere tekst

Boliger

Der udlægges areal til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 1½ boliger i planperioden.

I den nordlige del af byen, ved Skovbjergvej og i den sydlige del ved Gl. Skarrildvej er der udlagt areal til boliger.

Til langsigtet boligudvikling peges på den vestlige del af byen, vest for Birkebækvej.

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
71.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Krogvejen
71.BL2Blandet bolig og erhvervsområde ved Sportsvej
71.BL3Blandet bolig og erhvervsområde ved Skjernvej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
71.B1Boligområde ved Krogvejen
71.B2Boligområde ved Greenvej
71.B3Boligområde ved Skjernvej
71.B4Boligområde ved Skjernvej
71.B5Boligområde syd for Skjernvej
71.B6Boligområde syd for Gl. Skarrildvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
71.E1Erhvervsområde ved Hjøllundvej
71.E2Erhvervsområde ved Skjernvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
71.OF1Offentligt område øst for Greenvej
71.OF2Offentligt område syd for Skjernvej

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
71.R1Rekreativt område syd for Skjernvej

Arnborg

Arnborg

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet